भोजपुर नगरपालिकाको नवौँ नगरसभा सम्पन्न, ६३ करोड २५ लाखको वजेट पारित

भोजपुर । भोजपुर नगरपालिकाको नवौँ नगरसभाले ६३ करोड २५ लाखको वजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाको नवौँ नगर सभाबाट नीति, कार्यक्रम तथा आर्थिक विधेयक २०८१ र विनियोजन विधेयक २०८१ समेत पास गरेको छ ।

नगरपालिकाको प्रमुख तथा नवौँे नगर सभाका सभा अध्यक्ष कैलाशकुमार आलेले आर्थीक वर्ष २०८१÷०८२ को वजेट प्रस्तुत गरेका थिए । नगरपालिकाले चालु तर्फ ३४ करोड ७९ लाख ३१ हजार ४ सय पचास रुपैँया र पुंजिगत तर्फ २८ करोड ४६ लाख ६७ हजार ५ सय ५१ रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जसमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ करोड ४० लाख, राजस्व बाडफार्ड ११ करोड २७ लाख ६७ हजार एक रुपैया, वित्तिय समानीकरण अनुदान ११ करोछ १० लाख ११ हजार, ससर्त अनुदान ३४ करोड ५० लाख १२ हजार र समपुरक अनुदान १ करोड ९८ लाख गरी ६३ करोड २५ लाख ९९ हजार एक रुपैँयाको बजेट पास गरेको हो ।

नगरसभाबाट पुर्वधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद र पर्यटनलाई प्रथामिक्तामा राखेर वजेट ल्याएको सभाका सभाध्यक्ष तथा मेयर कैलाश कुमार आलेले बताए । नगरसभाले १४ वटा अर्थीक विधेयक समेत पास गरेको छ ।

जसमा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, घर वहाल कर, सवारी साधन कर, व्यावसाय कर, मनोरन्जन कर, वहाल विरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, फोहोरमैला व्यावस्थापन शुल्क, नदिजन्य पदार्थ श्रोत उपयोग तथा वित्रिः कर, घर नक्सा पासशुल्क तथा दस्तुर, कर छुट र कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधी पारित भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार